PAKAT25
نقره ای
% ۲۵ تخفیف
برای خریدهای
بیشتر از
۲ میلیون
کمتر از
۳ میلیون
PAKAT27
طلایی
% ۲۷ تخفیف
برای خریدهای
بیشتر از
۳ میلیون
کمتر از
۴ میلیون
PAKAT30
پلاتینیوم
% ۳۰ تخفیف
برای خریدهای
بیشتر از
۴ میلیون
تا
هرقدر که دلت خواست